REFERENSSIT

  • Vuosittaiset ja puolivuosittaiset huoltopalvelut
  • Päivystyspalvelut
  • Generaattorin laakereiden vaihdot
  • Siipilaakereiden vaihdot
  • Vaihteiden vaihdot
  • Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu ja korjaukset
  • Tuulivoimaloiden purku
  • Lentoestevalojen asennus
  • Vastaavana työnjohtajana toimiminen turbiinien asennuksissa tai purkutöissä
  • Putoamissuojainten tarkastus
  • Nostoapuvälineiden tarkastus
  • Offshore asennukset ja vaativat nostot

ASIAKKAAT

Asiakkaitamme ovat