REFERENSSIT

  • Vuosittaiset ja puolivuosittaiset huoltopalvelut eri voimalamalleille
  • Päivystyspalvelut
  •  Öljyjen vaihdot modernilla ja turvallisella kauko-ohjattavalla laitteistolla
  • Generaattoreiden laakerivaihdot
  • Siipilaakereiden vaihdot
  • Vaihteiden vaihdot
  • Jäähdytysjärjestelmien huuhtelut ja korjaukset
  • Offshore asennukset, komponenttien vaihdot ja vaativat nostotyöt
  • Tuulivoimaloiden purku
  • Lentoestevalojen asennus
  • Vastaavana työnjohtajana toimiminen turbiinien asennuksissa tai purkutöissä
  • Putoamissuojainten tarkastus
  • Nostoapuvälineiden tarkastus

ASIAKKAAT