PALVELUT

Tuulivoimaloiden huolto- ja asennustyöt

 • Määräaikaishuollot
 • Mekaaniset, hydrauliset ja sähköiset kunnossapito- ja asennustyöt
 • Pääkomponenttien, kuten siipien, muuntajien, laakereiden, vaihteistojen ja      generaattoreiden vaihtaminen
 • Voimalinjan linjaus
 • Öljyjen vaihdot, jäähdytysjärjestelmien huuhtelut ja korjaukset
 • Hailo ja DualLift huollot

Tuulivoimaloiden asennukset, käytöstä poistot ja niiden valvonta

 • Vaativat ja raskaat nostot
 • Nostovalvojan tehtävät
 • Mekaaniset ja sähköiset asennus- ja purkutyöt
 • Työmaapäällikkönä ja vastaavana työnjohtajana toimiminen

Tarkastukset ja konsultoinnit

 • Vastaanottotarkastukset, luvitus, pelatussuunnitelmat
 • Vianetsintä
 • Putoamissuojainten tarkastukset
 • Nostoapuvälineiden tarkastukset
 • Käsisammuttimien tarkastukset

Siipien tarkastukset ja korjaukset

 

 • Hionnat, laminoinnit, filleröinnit ja maalaukset
 • Johtoreunateippien asennukset ja vaihdot
 • DinoTails® -asennukset
 • Siipien pesut
 • Reseptorien korjaukset ja vaihdot
 • Raportoinnit

Köysityöskentelyt IRATA -menetelmällä

 

 • Pesut
 • Asennukset
 • Lentoestevalojen korjaukset ja vaihdot

Teollisuus

 • Sähköasennus ja kunnossapito
 • Mekaaninen asennus ja kunnossapito
 • Komponenttien vaihdot

On-site-koneistukset

 • Laakeripesien kunnostustyöt
 • Akseleiden kunnostustyöt
 • Akselitappien ja -reikien korjaukset ja koneistukset

Metallityöt

 • Koneistustyöt
 • Hitsaukset
 • Työkaluvalmistus
 • Teräsrakenteet